Menu

Let the Data Work
where Your Business Needs It

Přinášíme vám efektivní řešení díky unikátní kombinaci obchodních a IT kompetencí

Odemkněte potenciál vašich dat

Získejte užitek z dat, bez ohledu na odvětví nebo výzvy, kterým čelíte

Vytvořte kulturu inovací a naučte své zaměstnance pracovat s daty

Uspořádali jsme workshopy i další aktivity, které zaměstnancům pomohly, osvojit si nové nástroje. Otevřeli jsme potenciál pro využití dat.

Další společnosti, které nám svěřily svá data

Přístup

Orientace na obchodní výsledky

Dlouholeté zkušenosti nás naučily vypořádávat se se záludnými problémy současných datových projektů. Jako např.: Nesoulad mezi IT a managementem, příliš ambiciózní rozsah projektu, špatná implementace či odmítání ze strany zaměstnanců.

01

Porozumění kontextu vašeho byznysu

Analyzujeme vaše obchodní priority, očekávané přínosy, bolestivá místa, potenciální problémy. Hledáme příležitosti, které mohou vaše zdroje dat, procesy a nastavení týmu nabídnout.

02

Začátek u méně náročného a nejpřínosnějšího místa

Po analytické fázi vyhodnotíme konkrétní scénář využití dat (use case), který
přinese nejvíce užitku. Tím odbouráme budoucí překážky a demonstrujeme vám sílu datového řešení.

03

Rozšiřování use casu v rámci celé společnosti a implementace dalších

Úspěšná implementace use casu otevírá cestu k novým poznatkům a možnostem v celé společnosti. Identifikujeme problémové oblasti, které je třeba řešit, nebo potenciální generátory přínosů, kterým byste měli věnovat pozornost.

04

Průběžné ujišťování, že klíčoví zaměstnanci chápou výhody

Včas zapojíme klíčové účastníky vašeho týmu. Vnímáme jejich
pohled na věc a podle něho přizpůsobíme způsob, jakým jim představíme výhody a fungování našeho řešení.

Mezinárodní provoz

5
Projekty v
zemích
UK, CZ, SK, HU, EST
Londýn
Praha

Postupující digitální transformace mění všechna odvětví – data jsou v tomto prostředí novou měnou. Covid-19 tyto změny urychlil. Nyní je nejvyšší čas začít se věnovat datům ve firmě. Máme letité zkušenosti, známe překážky, se kterými se firmy při práci s daty potýkají – víme, jak je překonat a zajistit vám úspěch.

Tomáš Mátl
Zakladatel Colours of Data

Články na blogu

Supporting Ukraine

Supporting
Ukraine