GDPR Events Workshop

GDPR jako konkurenční výhoda, 17.5.2018, 11:30, Praha 1, Opero, Salvátorská 8

Updated on  May 9, 2018

Proč nevzít GDPR jako jedinečnou příležitost, jak využít potřebu změny a překlopit ji v konkurenční výhodu? Datová politika "dobrého souseda" může mít pozitivní efekt nejen na čistotu, architekturu a zabezpečení firemních databází, ale může se stát silným marketingovým a diferenciačním nástrojem.

Implementace této směrnice se nemusí omezit jen na úpravy IT systémů a právních náležitostíů kam přidat zaškrtávací políčko, jak umožnit smazání záznamu, jakou doplnit větu do podmínek a hlavně jak se nedostat do potíží. 

Budeme se bavit na koncepční rovině o tom, co regulace očekává, ale také jak se lze k implementaci postavit. Neopomeneme ani to, proč je GDPR dlouhodobý proces, spíše než láska na jednu noc.

icon-twitter icon-linkedin icon-facebook